Workshop práce s Arduinom

19.júl 2015

Vysvetlíme si, čo je Arduino, na čo sa dá používať a ukážeme si pár príkladov. Súčasťou workshopu bude vysvetlenie programovacieho jazyka C.
Nie je potrebná žiadna predchádzajúca znalosť Arduina a ani programovacieho jazyka C.
Max. počet účastníkov: 7

Dátum a čas: budeme včas informovať


Vysvetlíme si, čo je Arduino, na čo sa dá používať a ukážeme si pár príkladov. Súčasťou workshopu bude vysvetlenie programovacieho jazyka C.
Nie je potrebná žiadna predchádzajúca znalosť Arduina ani programovacieho jazyka C.
Max. počet účastníkov: 7

Dátum a čas: budeme včas informovať
Trvanie: cca 1 hodina
Max. počet účastníkov: 7
Miesto konania: FabLab, Ilkovičova 2 – FIIT STU, Bratislava