cvtisr80

25.apríl 2018

Už 80 rokov podpory vedy na Slovensku Akademikom a vedcom zabezpečuje prístup k významným informačným zdrojom. Širokej verejnosti približuje vedu prostredníctvom popularizačných aktivít a školstvu vďaka zberu štatistických údajov sprostredkováva potrebné dáta a informácie. To sú len niektoré z aktivít, ktoré dnes zabezpečuje Centrum vedecko-technických informácií SR. V tomto roku slávi toto synonymum podpory vedy na Slovensku 80. výročie svojho vzniku. Počas svojej osemdesiatročnej histórie prešlo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) cestu od technickej knižnice až po národné informačné centrum, ktoré svojimi aktivitami podporuje výskum, vývoj, inovácie i vzdelávanie.

Ďalšie info … 


 

fablab2industry

16.február 2018

Máte dobrý nápad alebo rozpracovaný prototyp? Zúčastnite sa výzvy a zapojte sa do cyklu workshopov pre posilnenie vedomostí v oblasti uvedenia produktu na trh! Najlepšie projekty získajú tréningový kurz zameraný na urýchlenie tvorby prototypu. Následne sa môžete po splnení podmienok zúčastniť medzinárodných podujatí v Bratislave a v Budapešti. Najlepšie európske návrhy sa zúčastnia TechFest v Mníchove.

Mentoring a cyklus workshopov pre posilnenie vedomostí ako uviesť produkt na trh

Výzva na účasť na cykle workshopov:

Výzva je súťaž otvorená pre študentov a mladých profesionálov, ktorí by sa radi dozvedeli viac o tom, ako uviesť svojej prototypy na trh. V ideálnom prípade prototypy by mali byť relevantné k prioritným oblastiam ako je: poľnohospodársko-potravinárskeho, kvalita života, energie a životného prostredia, mechatronika, informačné a komunikačné technológie, sociálne inovácie, inteligentné mestá a biotechnológie

 

Účastníci:

Každý prototyp môže byť prezentovaný jednotlivcom alebo pracovnou skupinou. Je potrebný minimálny vek 18 rokov a ochota cestovať do Európy s cieľom prezentovať prototyp. Účasť je bezplatná a podlieha výberu profilov a prototypov.

Ako sa zúčastniť:

Vyplňte prihlášku , ktorá musí byť zaslaná najneskôr do 16:00 CET  15. marca 2018. Prosím vyplňte registračný formulár na prototyp, bez ohľadu na počet osôb, ktoré tvoria Váš tím.

Výzva je organizovaná

FabLab Bratislava

Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Čas konania:

Mentoring a workshopy budú organizované od 2. Apríla 2018 do 4. mája 2018. Počas tohto času môžete konzultovať svoje prototypy priamo s odborníkmi vo FabLabe. Každý týždeň sa bude konať workshop zameraný na konkrétnu tému podporiť vedomosti ako priniesť  inováciu na trh.

Projekt FABLABNET: financovaný programom Interreg Central Europe, podporuje aktiváciu nadnárodných inovačných ekosystémov prostredníctvom FabLabov – dielní pre digitálnu fabrikáciu. Sieť FabLabov, vysokých škôl, tvorcov, inštitúcií, orgánov regionálneho rozvoja, vedeckých informačných centier a múzeí, ktoré sa združujú a vymieňajú si vedomosti a skúsenosti s cieľom posilniť inovačné kapacity strednej Európy.

MUSE je taliansky partner, ktorý riadi celé konzorcium v ​​jeho úlohe vedúceho partnera, tvorcu a propagátora myšlienky projektu.

FabLab pri Centre vedecko-technických informácií ako partner projektu sa zameriava predovšetkým rozširovanie vedomostí medzi FabLabmi a experimentuje s novými službami s cieľom vyškoliť nových profesionálov.

KRITÉRIÁ VÝBERU / HODNOTENIA PRE NÁVRHY:

Žiadosti budú hodnotené medzinárodnou porotou. Z uvedených projektov budú vybrané minimálne 3 prototypy. Pri výbere sa bude hodnotiť miera originalita, účelnosť, potenciál pre ďalší vývoj prototypu, spojených s prioritnými oblasťami, ekologických a etických aspektov (recyklácia, oprava a obnoviteľných zdrojov energie, surovín zdrojových fair obchodných materiálov ), estetika a vzhľad, potenciál propagácie (meno, motto …), sociálny vplyv.

CENY:

Mentoring a cyklus workshopov je bezplatný a je financovaný projektom FabLabNet, ktorý je implemetovaný v rámci programu Interreg Central Europe, financovaný z ERDF.

Účastníci sú zodpovední stravovanie a ubytovanie počas worksopových cyklov ako aj konzultáciu v Bratislave. Organizátori neposkytujú žiadne finančné odmeny alebo iné ceny.

ZAMERANIE a ORGANIZÁCIA:

Vybrané budú prototypové tímy, ktoré budú mať príležitosť rozvinúť svoje prototypy v nasledujúcich fázach:

1.Účast na cykle workshopov a individuálna konzultácia s FabLab Bratislava počas 5 týždňov v priestoroch FabLab Bratislava, Ilkovičova 2, Bratislava. Organizovaných bude 5 tématických workshopov v rozsahu 2-3 hodiny raz týždenne. V tejto fáze budete mať voľný prístup k štruktúram a strojom FabLab Bratislava a poskytneme Vám základné materiály, pomocou ktorých môžete ďalej vyvíjať prototyp ako aj konzultáciu s pracovníkmi FabLabu.

2. Na základe vyhodnotenia prototypov medzinárodnou porotou po cykle workshopov budete mať možnosť prezentovať svoj produkt na dvoch medzinárodné podujatia FabBusiness v Bratislave 22.5.2016 a v Budapešti 24.5.2016. Vybrané budú maximálne 2 prototypy.

3 . Následne po prezentácii v Bratislave a v Budapešti budú zo všetkých prototypov vybrané najlepšie prototypy, aby sa zúčastnili na festivale Tech Fest v Mníchove  14.-17. júna 2018.

Obsahom workshopov:

 1. Týždeň – 4.4.2018 15:00-17:30 – digitálna fabrikácia, od nápadu k produktu
 2. Týždeň – 11.4.2018 15:00-17:30 -ochrana duševného vlastníctva
 3. Týždeň – 18.4.2018 15:00-17:30 -ako prezentovať produkt pre investorom
  1. inspiracie
   1. den d
   2. shark-tank
 4. Týždeň – 25.4.2018 15:00-17:30 -ako pripraviť business plán
  1. inspiracie
   1. Lean tabulka
   2. Minimum_viable_product
 5. Týždeň – 2.5.2018 15:00-17:30 -ako pripraviť technologický plán.

Počas týchto týždňoch je možné využívanie zariadení, strojov a základných materiálov FabLab Bratislava, ako aj konzultácia so zamestnancami FabLab Bratislava.

Prototypy vybrané pre prezentáciu v Bratislave a v Budapešti budú mať ubytovanie pre zástupcu z každého tímu zabezpečenú projektom.

Kontakt: Jozef Vasko, jozef.vasko@cvtisr.sk

                  Hana Kubánováhana.kubanova@cvtisr.sk

Prihlaska (AJ)      leták na stiahnutie

Workshop – digitálne vyšívanie

22.jún 2017

Na workshope sa môžete naučiť ako naprogramovať jednoduchý obrázok,

alebo spracovať obrázok

 

a pomocou digitalneho vysivacieho stroja našiť na látku prípadne tričko.

Študijný materiál:

Max. počet účastníkov: 10
Záväzne prihlášky: 
Dátum a čas: 4.7.2017, 16:30
Trvanie: cca 2 hodina
Miesto konania: FabLab, Ilkovičova 8 – Vedecký park UK, Bratislava

 

 

multimys

16.február 2017

Malá modulárna robotická myš.

Príkladom, keď výsledkom programu môže byť  aj hmotný objekt, je návod na postavenie malej robotickej myšky.

  

pokračovanie 

krabička na Raspberry Pi 3

15.február 2017

Prívesok pre mesto Bratislava

8.február 2017

V spolupráci s mestom Bratislava sme vyrábali na laserovom vyrezávači prívesky na usb kľúče.

Laboratorium tvoriveho myslenia a materializacie 1/17, r-hmyz

19.január 2017

Druhá streda v mesiaci, vo FabLabe je  rezervovaná ľuďom, ktorí majú zaujímavé nápady, snažia sa o ich realizáciu a prezentovaním svojich myšlienok hľadajú spolupracovníkov na svojom projekte.

V stredu 11. 1. 2017 predstavil svoju ideu robotického hmyzu Richard Köplinger, študent gymnázia. www.facebook.com/richardkoplinger

Ak aj vy máte zaujímavý nápad a hľadáte „spolutvorcov“, môžete si rezervovať termín na ďalší mesiac zaslaním mailu na info@fablab.sk

 

Videozáznam z prezentácie

Born in Fablab – Zrodený vo Fablabe

18.január 2017

Začíname s novou tradíciou „Born in Fablab – Zrodený vo Fablabe“

Ak ste niečo vytvorili v našom Fablabe, možete si rezervovať tretiu stredu v mesiaci a pochváliť sa čo ste spravili.

Ak sa chcete inšpirovať, čo sa dá vo Fablabe vytvoriť, môžete prísť tiež 🙂

18.1.2017 o 17:30 nám predstavili svojich robotických futbalistov chlapci z Compotes.

Vo FabLabe vyrobili, vlastne vytlačili na 3D tlačiarni, svojich robotov, hrajúcich futbal. S robotmi uspeli aj na majstrovstvách sveta v robotickom futbale Robocup Junior v Lipsku v roku 2016.

 

Videozáznam z prezentacie

 

http://www.compotes.net/
www.facebook.com/compotes.robots

Fablab udalosť

Vytlač svoje fotky v 3D tlačiarni

27.júl 2015

Chcel by si sa naučiť vytvoriť a vytlačiť 3D modely len s použitím fotografií z tvojho mobilu?

Dátum a čas: budeme včas informovať

(viac…)

Workshop – Vyrob si tričko pod 5 eur

26.júl 2015

Príďte si vyrobiť originálne tričko, ktorého výrobné náklady nepresiahnú 5 eur!

Dátum a čas: budeme informovať

(viac…)