cvtisr80

25.apríl 2018

Už 80 rokov podpory vedy na Slovensku Akademikom a vedcom zabezpečuje prístup k významným informačným zdrojom. Širokej verejnosti približuje vedu prostredníctvom popularizačných aktivít a školstvu vďaka zberu štatistických údajov sprostredkováva potrebné dáta a informácie. To sú len niektoré z aktivít, ktoré dnes zabezpečuje Centrum vedecko-technických informácií SR. V tomto roku slávi toto synonymum podpory vedy na Slovensku 80. výročie svojho vzniku. Počas svojej osemdesiatročnej histórie prešlo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) cestu od technickej knižnice až po národné informačné centrum, ktoré svojimi aktivitami podporuje výskum, vývoj, inovácie i vzdelávanie.

Ďalšie info … 


 

fablab2industry

16.február 2018

Máte dobrý nápad alebo rozpracovaný prototyp? Zúčastnite sa výzvy a zapojte sa do cyklu workshopov pre posilnenie vedomostí v oblasti uvedenia produktu na trh! Najlepšie projekty získajú tréningový kurz zameraný na urýchlenie tvorby prototypu. Následne sa môžete po splnení podmienok zúčastniť medzinárodných podujatí v Bratislave a v Budapešti. Najlepšie európske návrhy sa zúčastnia TechFest v Mníchove.

Mentoring a cyklus workshopov pre posilnenie vedomostí ako uviesť produkt na trh

Výzva na účasť na cykle workshopov:

Výzva je súťaž otvorená pre študentov a mladých profesionálov, ktorí by sa radi dozvedeli viac o tom, ako uviesť svojej prototypy na trh. V ideálnom prípade prototypy by mali byť relevantné k prioritným oblastiam ako je: poľnohospodársko-potravinárskeho, kvalita života, energie a životného prostredia, mechatronika, informačné a komunikačné technológie, sociálne inovácie, inteligentné mestá a biotechnológie

 

Účastníci:

Každý prototyp môže byť prezentovaný jednotlivcom alebo pracovnou skupinou. Je potrebný minimálny vek 18 rokov a ochota cestovať do Európy s cieľom prezentovať prototyp. Účasť je bezplatná a podlieha výberu profilov a prototypov.

Ako sa zúčastniť:

Vyplňte prihlášku , ktorá musí byť zaslaná najneskôr do 16:00 CET  15. marca 2018. Prosím vyplňte registračný formulár na prototyp, bez ohľadu na počet osôb, ktoré tvoria Váš tím.

Výzva je organizovaná

FabLab Bratislava

Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Čas konania:

Mentoring a workshopy budú organizované od 2. Apríla 2018 do 4. mája 2018. Počas tohto času môžete konzultovať svoje prototypy priamo s odborníkmi vo FabLabe. Každý týždeň sa bude konať workshop zameraný na konkrétnu tému podporiť vedomosti ako priniesť  inováciu na trh.

Projekt FABLABNET: financovaný programom Interreg Central Europe, podporuje aktiváciu nadnárodných inovačných ekosystémov prostredníctvom FabLabov – dielní pre digitálnu fabrikáciu. Sieť FabLabov, vysokých škôl, tvorcov, inštitúcií, orgánov regionálneho rozvoja, vedeckých informačných centier a múzeí, ktoré sa združujú a vymieňajú si vedomosti a skúsenosti s cieľom posilniť inovačné kapacity strednej Európy.

MUSE je taliansky partner, ktorý riadi celé konzorcium v ​​jeho úlohe vedúceho partnera, tvorcu a propagátora myšlienky projektu.

FabLab pri Centre vedecko-technických informácií ako partner projektu sa zameriava predovšetkým rozširovanie vedomostí medzi FabLabmi a experimentuje s novými službami s cieľom vyškoliť nových profesionálov.

KRITÉRIÁ VÝBERU / HODNOTENIA PRE NÁVRHY:

Žiadosti budú hodnotené medzinárodnou porotou. Z uvedených projektov budú vybrané minimálne 3 prototypy. Pri výbere sa bude hodnotiť miera originalita, účelnosť, potenciál pre ďalší vývoj prototypu, spojených s prioritnými oblasťami, ekologických a etických aspektov (recyklácia, oprava a obnoviteľných zdrojov energie, surovín zdrojových fair obchodných materiálov ), estetika a vzhľad, potenciál propagácie (meno, motto …), sociálny vplyv.

CENY:

Mentoring a cyklus workshopov je bezplatný a je financovaný projektom FabLabNet, ktorý je implemetovaný v rámci programu Interreg Central Europe, financovaný z ERDF.

Účastníci sú zodpovední stravovanie a ubytovanie počas worksopových cyklov ako aj konzultáciu v Bratislave. Organizátori neposkytujú žiadne finančné odmeny alebo iné ceny.

ZAMERANIE a ORGANIZÁCIA:

Vybrané budú prototypové tímy, ktoré budú mať príležitosť rozvinúť svoje prototypy v nasledujúcich fázach:

1.Účast na cykle workshopov a individuálna konzultácia s FabLab Bratislava počas 5 týždňov v priestoroch FabLab Bratislava, Ilkovičova 2, Bratislava. Organizovaných bude 5 tématických workshopov v rozsahu 2-3 hodiny raz týždenne. V tejto fáze budete mať voľný prístup k štruktúram a strojom FabLab Bratislava a poskytneme Vám základné materiály, pomocou ktorých môžete ďalej vyvíjať prototyp ako aj konzultáciu s pracovníkmi FabLabu.

2. Na základe vyhodnotenia prototypov medzinárodnou porotou po cykle workshopov budete mať možnosť prezentovať svoj produkt na dvoch medzinárodné podujatia FabBusiness v Bratislave 22.5.2016 a v Budapešti 24.5.2016. Vybrané budú maximálne 2 prototypy.

3 . Následne po prezentácii v Bratislave a v Budapešti budú zo všetkých prototypov vybrané najlepšie prototypy, aby sa zúčastnili na festivale Tech Fest v Mníchove  14.-17. júna 2018.

Obsahom workshopov:

 1. Týždeň – 4.4.2018 15:00-17:30 – digitálna fabrikácia, od nápadu k produktu
 2. Týždeň – 11.4.2018 15:00-17:30 -ochrana duševného vlastníctva
 3. Týždeň – 18.4.2018 15:00-17:30 -ako prezentovať produkt pre investorom
  1. inspiracie
   1. den d
   2. shark-tank
 4. Týždeň – 25.4.2018 15:00-17:30 -ako pripraviť business plán
  1. inspiracie
   1. Lean tabulka
   2. Minimum_viable_product
 5. Týždeň – 2.5.2018 15:00-17:30 -ako pripraviť technologický plán.

Počas týchto týždňoch je možné využívanie zariadení, strojov a základných materiálov FabLab Bratislava, ako aj konzultácia so zamestnancami FabLab Bratislava.

Prototypy vybrané pre prezentáciu v Bratislave a v Budapešti budú mať ubytovanie pre zástupcu z každého tímu zabezpečenú projektom.

Kontakt: Jozef Vasko, jozef.vasko@cvtisr.sk

                  Hana Kubánováhana.kubanova@cvtisr.sk

Prihlaska (AJ)      leták na stiahnutie

Born in Fablab – Zrodený vo Fablabe

18.január 2017

Začíname s novou tradíciou „Born in Fablab – Zrodený vo Fablabe“

Ak ste niečo vytvorili v našom Fablabe, možete si rezervovať tretiu stredu v mesiaci a pochváliť sa čo ste spravili.

Ak sa chcete inšpirovať, čo sa dá vo Fablabe vytvoriť, môžete prísť tiež 🙂

18.1.2017 o 17:30 nám predstavili svojich robotických futbalistov chlapci z Compotes.

Vo FabLabe vyrobili, vlastne vytlačili na 3D tlačiarni, svojich robotov, hrajúcich futbal. S robotmi uspeli aj na majstrovstvách sveta v robotickom futbale Robocup Junior v Lipsku v roku 2016.

 

Videozáznam z prezentacie

 

http://www.compotes.net/
www.facebook.com/compotes.robots

Fablab udalosť

Vytlač svoje fotky v 3D tlačiarni

27.júl 2015

Chcel by si sa naučiť vytvoriť a vytlačiť 3D modely len s použitím fotografií z tvojho mobilu?

Dátum a čas: budeme včas informovať

(viac…)

Workshop – Vyrob si tričko pod 5 eur

26.júl 2015

Príďte si vyrobiť originálne tričko, ktorého výrobné náklady nepresiahnú 5 eur!

Dátum a čas: budeme informovať

(viac…)

WORKSHOP NA LASEROVÉ REZANIE A GRAVÍROVANIE

20.júl 2015

Cieľom workshopu bude zoznámenie sa so samotnou technológiou, laserového rezania a gravírovania, využiteľnosti, základnej tvorby a prípravy modelov. Vlastný notebook a skúsenosť s grafickým softwérom je výhodou. Pre naše potreby úplne postačuje Inkscape, ktorý si môžete stiahnuť na https://inkscape.org/en/

Dátum a čas: 28.10.2015 o 17:00 –  Facebook Fablab Slovensko

(viac…)

Workshop práce s Arduinom

19.júl 2015

Vysvetlíme si, čo je Arduino, na čo sa dá používať a ukážeme si pár príkladov. Súčasťou workshopu bude vysvetlenie programovacieho jazyka C.
Nie je potrebná žiadna predchádzajúca znalosť Arduina a ani programovacieho jazyka C.
Max. počet účastníkov: 7

Dátum a čas: budeme včas informovať

(viac…)

WORKSHOP 3D MODELOVANIA 2.0

15.júl 2015

Kurz modelovania v Blendri určený pre začiatočníkov so základnými znalosťami. Vhodný ako pokračovanie po našom prvom workshope. Počas workshopu vám budeme pomáhať vytvoriť Vami vybranú vec, prípadne môžete pracovať na niečom, čo Vás u nás inšpiruje.

Dátum a čas: budeme informovať

(viac…)

Workshop k 3D modelovaniu pre začiatočníkov

27.apríl 2015

Účelom workshopu je oboznámenie sa a zvládnutie základných úkonov v multiplatformovom opensource nástroji na tvorbu modleov, animácií či krátkych filmov – Blender (http://www.blender.org/).

Dátum a čas: budeme včas informovať

V prípade záujmu min. 4 ľudí vieme zorganizovať aj na požiadanie.

(viac…)

Workshop na 3D tlač

Účelom workshopu je oboznámenie sa s technológiami 3D tlače a používaním softvéru na obsluhu zariadenia- MakerBot Desktop (http://www.makerbot.com/desktop#download).

Dátum a čas: budeme informovať

V prípade záujmu min. 4 ľudí vieme zorganizovať aj na požiadanie.

(viac…)