Denný tábor TRIZ

DENNÝ TÁBOR TRIZ – zrušený

Z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených sa tábor nateraz ruší. O ďalšom termíne Vás budeme včas informovať.
V prípade, že chcete byt informovaný o novom termíne, pošlite mail na info@fablab.sk

– Team Fablab

Posledný augustový prázdninový týždeň (24.8 -28.8 2015) pripravujeme pre tvorivých stredoškolákov.

Týždenný workshop s témou:

Uplatnenie vynálezcovských krokov pri vytvorení/navrhnutí novej/originálnej vedeckej – hračky (aj z

odpadových materiálov) a vyrobenie/zhotovenie jej prototypu každým účastníkom tábora. Návrh jej

loga/ochrannej známky, nákresu a nárokov na ochranu/patentových nárokov.

Súčasťou je aj zoznámenie sa so základmi digitálnej výroby od počítačového návrhu po realizáciu s

využitím technológií dostupných vo Fablab

Účastníci:

min. vek – 15 rokov

počet – max. 12 študentov

Miesto konania: FabLab

dev2.fablab.sk

Odborný garant Beata Puobišová www.vedeckahracka.sk

Workshop je bezplatný

Stravovanie si účastníci zabezpečujú sami.

Zaväzné prihlasovanie prebieha prostredníctvom zaslania údajov účastníka (meno, priezvisko, vek,

tel. číslo, mail) na info@fablab.sk

PROGRAM:

Denný rozvrh:

7:45 – 8:30 – príchod

8.30 – 10:00 – prednášky/tréningy/workshopy;

15 min prestávka

10:15 – 11:45 – interaktívne prednášky/ návšteva/exkurzia + priebežné kreatívne kroky/práca s

jednotlivcami a v skupine

obed, prechádzka + ľahký šport

13:45 – 16:00 – výroba fyzikálnych hračiek a ich testovanie; práca na plotroch a 3D tlačiarňach

16:00 – do odchodu – hranie logických spoločenských hier alebo hry na dvore/v prírode

Obsahová náplň

Pondelok

Ochrana duševného vlastníctva – prevratné vynálezy – mladí vynálezcovia – princípy ochrany.

Základy počítačového návrhu (2D, 3D) modelovania (SketchUp, Blender, InkScape) a výroby (3D tlač,

2D vyrezávanie a gravírovanie)

Výber problému (brainstorming) – nápady na vedecký projekt.

Nápad – čas – tvorivé čakanie.

1. táborová súťaž – HRA slovná.

Frndžala gombíková/z CD a jej ďalšie aplikácie; ich porovnávania a využitia.

Utorok

Modelovanie/Zachytenie pohybu.

Návrh loga/ochrannej známky hračky/hračkárskej firmy.

Návšteva galérie/ Bibiana, ….

Výber loga hračky (ochrannej známky).

Humor/vtip – pohyb – tvorivosť.

2. táborová súťaž – tieňohra.

Kaleidoskopy/teleidoskopy a ich ďalšie konštrukcie a využitia.

Streda

Informácie – ich získavanie, zaznamenávanie a využitie.

Exkurzia v patentovej knižnici CVTI SR.

Zvuky – hudba – tanec – tvorivosť.

3. táborová súťaž – športovo-pohybová.

Nitkové telefóny a ich ďalšie modifikácie/konštrukcie; porovnávanie a využitia.

Štvrtok

Princípy priemyselno-právnej ochrany.

Inšpiratívne vynálezy.

Fantázia – hra a tvorivosť.

4. táborová súťaž – logická.

Rotujúca guľôčka (min. 2 druhy) a čierna skrinka pnutia/trenia; možnosti praktického využitia.

Piatok

Samostatné a kolektívne riešenia problému – náčrt konštrukcie vyvinutej hračky – výber a odskúšanie

materiálov.

Výroba prototypu hračky vyvinutej počas tábora.

Návrh prihlášky vynálezu – patentu/ úžitkového vzoru/dizajnu na ochranu vedeckej hračky vytvorenej

v tábore (anotácia v angličtine).

Vyhodnotenie súťaží, odmenenie, vyhodnotenie a záver tábora.

Denne tiež: 

Zoznamovanie sa s počítačovým modelovaním a so zariadeniami FabLabu podľa individuálnej potreby

pod odborným dohľadom zamestnancov Fablabu.

Tréningy tvorivosti (napr. navrhni, čo s konkrétnym odpadom).

Neškolské fyzikálne experimenty

Hry matematické, logické rozvíjajúce aj systémové myslenie prácu v tíme

Riešenie, príp. navrhovanie hlavolamov, hádanie skladačiek, rébusov atď.

Toto podujatie sa koná v rámci implementácie národného projektu Podpora zriadenia a rozvoja

Národného podnikateľského centra na Slovensku – 1. Etapa (NPC).

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ