FabLabNet-2

Fablab pri CVTI SR je partnerom FabLabNet  – projektu  realizovaného prostredníctvom programu  Interreg CENTRAL EUROPEspolufinancovaného Európskym fondom pre regionálny rozvoj ERDF

FabLab Bratislava je zapojený do medzinárodného projektu FabLabNet, ktorého cieľom je spájať fablaby v Strednej Európe. V rámci projektu bude FabLab realizovať školenia a semináre pre inovátorov a „makerov“ zamerané na osvojenie si práce s technológiami fablabu a pre začínajúce firmy fablab ponúkne aj medzinárodný mentoring v podnikaní spojený s prácou s technológiami. Pripravovaný medzinárodný digitálny katalóg so vzdelávacím obsahom zameraným ta osvojenie si práce s technológiami fablabov ponúkne príležitosť oboznámiť sa s fablabmi a ich technológiou aj širokej verejnosti.