Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike (LSTME)

Leto plné záujmu o elektroniku

Od 21.8.2016 do 3.9.206 prebieha už 26. ročník dvojtýždňového Letného sústredenia talentovanej mládež v elektronike (LSTME), ktoré ponúka chlapcom a dievčatám možnosť zdokonaliť sa v jednotlivých oblastiach elektroniky. Jednotlivé časti sústredenia zamerané na rôzne oblasti elektroniky a techniky vedie kolektív profesionálov konkrétneho odboru, ako aj ľudia s rovnakými záujmami. Súčasťou sústredenia je aj relax, výlety, súťaže, ale najmä získavanie vedomostí a priateľstiev.

Článok o LSTME na vedanadosah.cvtisr.sk

Oficialna stránky LSTME

 

http://dev2.fablab.sk/sk/multimys 

http://www.ucn.sk/ucitelia/fablab-tvorivo-nie-iba-pre-ucitelov-informatiky