mkfr2016

SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY

1.  Účastník ZPC:

Jozef Vaško, Ing., CVTI SR, Odbor rozvoja informačných systémov, Oddelenie FabLab Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, vedúci oddelenia , Aj

2.  Zahraničná pracovná cesta:

Štát a mesto: Taliansko, Rím

Termín ZPC: 14.10.2016 – 16.10.2016

Štát a mesto: Taliansko, Trento

Termín ZPC: 4.10.2016 – 7.10.2016

Prijímajúca organizácia:  http://europeanmakerweek.eu/

Talianska Obchodna komora v Ríme http://www.rm.camcom.it/

Účel cesty: Účasť na veľtrhu  http://www.makerfairerome.eu/en/

Spôsob financovania: Výdavky na cestu (letenka a hotel) boli financované pozývajúcou organizáciou

3.  Rámcový program pobytu:

14. 10. 2016      Príchod do Ríma a návšteva výstaviska;

15. 10. 2016      návšteva výstaviska

16. 10. 2016      Odchod do Bratislavy

4.  Stručný priebeh rokovaní, resp.  študijného pobytu:

Návšteva výstavy Maker Faire v Ríme bola veľmi zaujímavá a inšpirujúca.
Získal som mnoho informácií a aj kontaktov pre prípadnú spoluprácu v budúcnosti.

5.  Odporúčané závery:

Výstava bola delená do viacerých tematických pavilónov:

  • Pohyb (biky, drony, mobility, roboty, rakety, sport, woda)
  • Život (agrikultúra, zvieratá, telo, energia, jedlo, zdravie, ľudské telo)
  • Interakcie (umenie, audio, elektronika, hry, automatizácia domácnosti, veda, virtuálna realita)
  • Fabrikácia ( 3D tlač, remeslo, nábytok, progresívna výroba, recyklácia)
  • Mladí tvorcovia (vzdelávanie, deti, školy, mladí tvorcovia)

6.   Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia

Fotodokumentácia je uložená na linkách

7.   Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC

Správu vypracoval: Jozef Vaško                                    ………………………………..

Dátum: 20.10.2016