Multimyš

Malá modulárna robotická myš.

Modulárny systém pozostáva z knižnice stavebných prvkov vymodelovaných v programe OpenSCAD: podvozok, motor, kolieska, Arduino Nano, ultrazvukový snímač, IR prijímač, trojkanálový símač intenzity odrazeného svetla a ďalších súčiastok.

Skúsenejší môžu úpravou podvozku navrhmúť vlastnú mechanickú konštrukciu.

Stavebnica vznikla v spolupraci Pavel Petrovic a Jan Brieznik vo Fablab.sk.
Testovali a dalej rozvijali ucastnici sustredenia LSTME v auguste 2016

 

Návod na zostavenie:

Nástroje

  1.  OpenScad
  2.  3D printer
  3.  Fritzing
  4.  Arduino app

Krok 1 – 3D návrh

Návrh myšky v programe OpenScad.

Príklad zdrojového kódu je na linke www.github.com/LSTME-2016/mouse

 

Krok 2 – Vytlačenie navrhnutých častí

Krok 3 – Poskladanie mechanických častí

 

Ultrazvukový senzor vzdialenosti

 

Arduino NANO

 

Držiak bateriek

 

Sledovač čiary

 

Diaľkový ovládač

 

Krok 4 – Zapojenie elektronických dielov

Schema

Zapojenie

 

Krok 5 – Program Arduino

Príklad príklad zdrojového kódu ovládacieho programu pre arduino je na linke github.com/AdoKlco/MultiMys

Tento program ovláda myš pomocou IR senzora:

  • ručné ovládanie šípkami
  • stlačením 1 na ovládači začne chodiť po čiare;
  • stlačením 2 na ovládači začne chodiť a vyhýbať  sa prekážkam
  • stlačením 3 na ovládači tak začne trúbiť

Krok 6 – Test  myšky

 

Krok 7 – rôzne varianty

Zoznam materiálu

Amount Item Cost Currency
1ks ultrazvukový senzor HC-SR04, 1.03 USD
1ks HX1838 diakový IR ovládač a prímač, 1.44 USD
1ks kontaktné nepajivé pole 170 kontaktov, 0.61 USD
1ks Arduino NANO, 1.99 USD
1ks Pololu QTR-3A Reflectance Sensor Array, 4.415 USD
2ks Pololu FEETECH FS90R Micro Continuous Rotation Servo, 10.99 USD
1ks jednopólový vypínač, 0.20 USD
1ks držiak na 4ks batérií AA (TME, COMF BH-343-2A), 0.34 Eur
4ks batéria AA (Hornbach), 1.20 Eur
1ks regulátor 5V LF50CV (TME), 0.57 Eur
1ks schottkyho dióda 1N5820 (GME), 0.03 Eur
1ks kondenzátor 1000uF/6V (GME), 0.08 Eur
1ks kondenzátor 10mF/16V (TME), 0.03 Eur
kábliky, ca. 0.50 Eur
56.14g Materiál pre 3D tlač (PLA), 18.76g + 24.21g + 6.65g + 6.52g = 56.14g, 1.12 Eur

DoplnkyOptions

Amount Item Cost Currency
1ks Siréna 5V, 0.13 USD
1ks Gyro (11DOF), 6.65 USD
1ks digitálny IR snímač, 0.77 USD
1ks analógový IR snímač, 0.82 USD
1ks ESP8266 wifi modul, 2.16 USD

Poznámky a referencie: