Priestor pre vaše nápady a kreativitu

Tvorivá dielna FabLab – otvorená platforma pre dizajnérov, umelcov, študentov, podnikateľov, vývojárov a širokú verejnosť. Ponúka priestor pre prácu s najmodernejšími výrobnými technológiami výroby 21. storočia

Redbar

Zaužívaný model FABLAB pozostáva z priestoru, ktorý je otvorený pre širokú verejnosť. Ponúka možnosť tvorby a výroby rôznych predmetov a materiálov na profesionálnych zariadeniach. Do budúcna sa ráta s rozšírením o ďalšie technológie, ktoré postupne dotvoria portfólio nášho FABLABu. FABLAB podporuje kreativitu, invenčnosť, nové technologické a inovatívne postupy. Otvára možnosť realizovať a uskutočňovať Vaše sny.

Zámery projektu FabLab

Goal developmentPodporovať lokálny rozvoj
Umožniť sériovo limitovanú lokálnu produkciu vytvorenú umelcami alebo lokálnymi tvorcami
Goal bizPrístup pre podnikateľov
Umožniť podnikateľom a tvorcom dostať sa k nástrojom a technike rýchleho a ekonomického prototypovania, využitím inovácií a podnikateľskej spätnej väzby
Goal innovationPodporiť inovácie
Podporovať inovácie, invencie predmetov, priestorov a foriem zajtrajška
Goal publicOtvorenosť verejnosti
Sprístupnenie nových technológií výroby a prototypovania pre verejnosť, poskytnutie moderných a flexibilných nástrojov

Sieť FabLabov vo svete

Otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť. Ponúka priestor pre zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia.

Následne, po otvorení FABLABu v Bostone vznikli iné malé výrobné centrá. Nájdeme ich v USA, Európe, ale už aj v Afrike, na Kostarike alebo v Afganistane. Vyrábajú sa v nich napríklad obojky s vysielačkou pre stáda nórskych sobov, vodné pumpy, tlakové turbíny, poľnohospodárske nástroje, parabolické antény a mnohé ďalšie.

FabLab Bratislava na mape FabLabov

Charta Fablab

Fablab Bratislava je detašovaným oddelením Centra vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Fablab pri CVTI SR je partnerom FabLabNet  – projektu  realizovaného prostredníctvom programu  Interreg CENTRAL EUROPE spolufinancovaného Európskym fondom pre regionálny rozvoj ERDF