TRIZ – KURZ

Prečo je pre každého dôležité zoznámiť sa s prístupom TRIZ:

Tajomstvo Rozlúštenia Inovačného Zdokonaľovania tvorcov, výtvorov a podmienok.

Perfection Quotient (PQ)

  1. Emotional Quotient (EQ)
  2. Intelligence Quotient (IQ)
  3. Techexe Quotient (TQ)
  4. Adversity Quotient (AQ)
  5. Mission Quotient (MQ)
  6. Relationship Quotient (RQ)

 

Cyklus správneho princípu – návykov pre dokonalosť tvorcov

The cycle of right shape of skills for perfection of creators

The cycle of right shape of skills for perfection of creations

Assoc. Prof. František Palčák, PhD., www.triz.sk, 2018