Workshop 3D tlač

Účelom workshopu je oboznámenie sa s technológiami 3D tlače a používaním softvéru na obsluhu zariadenia- MakerBot Desktop (http://www.makerbot.com/desktop#download).

Workshop je bezplatný.

Dátum a čas: včas zverejníme
Trvanie: cca 2 hod
Max. počet účastníkov: 7
Miesto konania: FabLab, Ilkovičova 2 – FIIT STU, Bratislava
Prihlasovanie prostredníctvom mailu 3dtlac@fablab.sk

Program workshopu:
– formáty súborov na 3D tlač
– predstavenie rôznych technológií 3D tlače
– využitie 3D tlače vo svete
– oboznámenie sa so softvérom na ovládanie zariadenia